Već posjedujete korisnički račun?

Prvu prijavu obavite klikanjem na SOVA
Prijavite se ovdje koristeći korisničko ime (bez @mef.hr) i lozinku.
(Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies")Pomoć za Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"
Neki od kolegija mogu dozvoliti pristup gostima (anonimnim korisnicima)

Ovdje ste prvi puta?

Dobrodošli! Logirajte se svojim AAI identitetom.
SOVAObrazac za "Kreiranje novog korisničkog računa" je namijenjen samo rijetkim iznimkama koji nemaju AAI identitet, a imaju naše mail adrese.
U slučaju poteškoća s logiranjem molim logirajte se prvo u SOVU -->